Školní jídelna

Adresa: 285 76 Chotusice 35
Vedoucí: Marie Vránová
Telefon:
 +420 315 550 031 
E-mail: jidelna.chotusice@seznam.cz
Kuchařka:
 Iveta Smejkalová
Kapacita zařízení: celkem 120 jídel

Kapacita výdejny v ZŠ: 50 jídel

Ceny stravného
Mateřská škola

Celodenní stravné (svačina ranní, oběd, svačina) – 34,- Kč
přesnídávka – 9,- Kč

oběd – 16,- Kč

svačinka – 9,- Kč

celodenní stravné (nad 7 let) – 36,- Kč

svačina ranní – 10,- Kč

oběd – 17,- Kč

svačinka  – 9,- Kč

Základní škola
oběd – 22,- Kč
oběd zaměstnanci – 22,- Kč