Školní jídelna

Adresa: 285 76 Chotusice 35
Vedoucí: Marie Vránová
Telefon:
 +420 315 550 031 
E-mail: jidelna.chotusice@seznam.cz
Kuchařka:
 Taťána Marelová
Kapacita zařízení: celkem 120 jídel

Kapacita výdejny v ZŠ: 50 jídel

 

Ceny stravného
Mateřská škola

Celodenní stravné (svačina ranní, oběd, svačina) – 36,- Kč
přesnídávka: 10,- Kč

oběd: 17,- Kč

svačinka: 9,- Kč

Žáci s odkladem školní docházky:

přesnídávka: 10,- Kč

oběd: 18,- Kč

svačinka: 10,- Kč

 

Základní škola
6 – 10 let: oběd: 24,- Kč

11 – 12 let: oběd: 26,- Kč