Školní družina

kapacita: 25 žáků
Mgr. Lucie Miřátská, Alena Roubíčková – vychovatelka školní družiny
Mají – li rodiče zájem, mohou své dítě umístit do školní družiny, která je otevřena každý všední den po vyučování.