Pokyny k návratu žáků do školy

Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2021 se vrací 1. – 5. ročník do školy na prezenční výuku. Bude probíhat prezenční výuka se všemi ročníky.

V naší škole bude probíhat 2x týdně testování všech žáků i zaměstnanců (pondělí a čtvrtek).

Organizace ve dnech testování:

  1. – 3. ročník: příchod do školy 6:30 – 6:45

testování                6:45 – 7:00

 

  1. a 5. ročník: příchod do školy 7:00 – 7:15

testování                7:15 – 7:30

Během testování mohou být přítomni zákonní zástupci, kteří mohou svému dítěti pomoci s testováním.

Žáci, kteří budou mít negativní výsledek, odchází s vyučující do své třídy.

V případě pozitivního výsledku testu, bude kontaktován zákonný zástupce. Žák bude umístěn do izolační místnosti, kde počká na zákonného zástupce.

 

Testování se nebude provádět u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Žák musí mít s sebou do školy minimálně dvě chirurgické roušky.

 

Pro žáky 1. – 3. ročníku bude probíhat družina v běžných časech.

 

Kolektivy dětí musí zůstat neměnné, proto žáci 4. a 5. ročníku nebudou navštěvovat družinu.