Distanční výuka žabiček od 22.3. – 1.4. 2021

NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI:

Vysvětlete dětem pojem Velikonoce- inspirujte se zde:

https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce , proč slavíme, jaké máme

velikonoční symboly a jejich význam.

Četba pohádky- Pohádka o puntíkatém vajíčku- rozbor pohádky, popis

postav, zamyšlení nad situací a chováním červeného vajíčka-

namyšlenost, pyšnost, poté náprava chování.

Básnička- Červené vajíčko

Písnička- Hody, hody, doprovody- viz.

https://www.youtube.com/watch?v=ygpr24pJBo8 . Děti se naučí alespoň 1

sloku, zpívat mohou s doprovodem zaslaného videa.

Vypracujte pracovní list- MOTÝL- zrakové rozlišování, přesné

vykreslení.

Vypracujte pracovní list- Slepička s vajíčkem- zrakové rozlišování- spoj

kraslici se slepičkou, která ho snesla.

Vypracujte pracovní list- Ovečky- předmatematické dovednosti,

orientace v prostoru- počty do 4- ovečky rozděl do ohrádek po čtyřech,

spočítej, kolik vzniklo skupinek, kolik oveček zbylo?

Cvičení na protažení těla-

Vypracujte pracovní list- Skoky zajíčka- grafomotorika- zajíc skáče pro

mrkvičky. Naznačené oblouky obtáhni a pokračuj dál, sesbírej všechny

dobroty.

Taneček- https://www.youtube.com/watch?v=_k8UXDk8APY

Procházka- projděte se v místě svého bydliště a sledujte změny

v přírodě- jarní květiny, stromy, ale také velikonoční výzdobu domů-

truhlíky na oknech, věnce na dveřích.

Výtvarné tvoření- Slepička/ zajíček- šablonu vykresli, poté vystřihni, poskládej a slep. Vyfouklé vajíčko ozdob- podle vlastní fantazie- temperovými barvami, obtisky, samolepkami, voskem, atd.- vajíčko vlož do tělíčka zvířátka. Když nebude vajíčko hezky vidět, vyplň tělíčko vatou.

Výtvarné tvoření- na čtvrtku si nakresli vajíčko, nastříhej si různě velké a široké barevné pruhy, které různými směry nalep na vajíčko, poté vajíčko vystřihni. Velikonoční zdobení vlastního domu nebo pokoje- můžete nám zaslat fotografie, jak si zdobíte svůj dům nebo dětský pokoj- osazování truhlíků, výroba věnců, zdobení vajíček, pletení pomlázky,..

Pokračujeme v nápadech pro celou rodinu: Zdobíme školní zahradu- pomozte nám vyzdobit zahradu školky- vyrobte ozdobu, kterou po otevření MŠ přinesete- vítáme jakýkoliv nápad, využijte zbytkové materiály.