Distanční výuka 15 .- 19.3.

TÉMA: Fánek a jaro 15.- 19. 3. 2021

PODTÉMA: Fánek vítá jaro

NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI:

Básnička s pohybem- Haló, všichni vstávejte!

Četba pohádky- Jak do lesa přišlo jaro- převyprávění pohádky dětmi

pomocí obrázků v textu

– Jaké známe první jarní kytičky (Petrklíč, Sněženka, Bledule, Narcis,

Tulipán- můžete dětem obrázky ukázat viz.google.com->jarní květiny-

>obrázky), když půjdete na procházku, hledejte první jarní kytičky- když

najdete, NETRHEJTE, ale můžete vyfotit.

– Jak vypadá čáp- popis+ ukázka obrázku, kresba čápa podle obrázku.

Poslech ptačího zpěvu- ukázka https://www.youtube.com/watch?v=1-

Zo39yzycE

– Opakování- jaké počasí je na jaře, jak se oblékáme na jaře?

Nápady pro vás: Zapněte dětem video s písničkou Jaro, léto, podzim,

zima od Míši Růžičkové a děti si zkusí zatancovat podle ukázky.

Vypracujte pracovní list na určování slabik- nejprve zkuste společně

pojmenovat obrázky a vytleskat, poté nechte pracovat dítě samostatně.

Nápad pro vás: Zasejte si semínka do květináče a nechte dítě pečovat a

pozorovat, jak rostlina roste.

Vypracujte pracovní list k rozvoji zrakového rozlišování- Housenky- spoj

čárou dvě stejné housenky, obrázky můžete vybarvit.

Nápady pro vás: Zapněte dětem video s cvičením a děti ať si podle

ukázky zacvičí a protáhnou tělo. Dbejte po cvičení na dostatečnou

relaxaci a správné dýchání (nádech nosem, výdech pusou).

Výtvarná část: Housenka na listu- na čtvrtku si děti nakreslí velký list,

který vybarví a vystřihnou. Poté nastříhají proužky z barevných papírů

(nebo mohou čistý papír nabarvit), proužky spojí do kruhů a nalepí na

list, první kruh je jako hlava- je potřeba dokreslit oči nebo vystřihnout,

nalepit nalepovací oči (podle domácích možností)- fantazie je vítaná.

Nápad pro vás: Pracovní list pro rozvoj předmatematických dovedností- spočítej obrázky a vedle udělej tolik puntíků, kolik je tam obrázků- kdo už umí, může znázornit číselně. Nápad pro celou rodinu: Zdobíme školní zahradu- pomozte nám vyzdobit zahradu školky- vyrobte ozdobu, kterou po otevření MŠ přinesete- vítáme jakýkoliv nápad, využijte zbytkové materiály. Jedna kytička nám už vykvetla na školním záhonku.