Důležitá informace pro rodiče žáků 4. a 5. ročníku

Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 se vrací žáci z 4. a 5. ročníku do školy (povinná prezenční výuka).

Činnost zájmových kroužků je zatím pozastavena.

Prozatím není umožněn provoz školní družiny v plném rozsahu, žákům z 4. a 5. ročníku není umožněno dočasně navštěvovat školní družinu. Tito žáci budou chodit domů po skončeném vyučování.

Všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (společné prostory, třída).