Důležitá informace pro rodiče žáků 1. – 5. ročníku

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT se pro žáky 1., 2. a 3. ročníku obnovuje od 18. 11. 2020 povinná prezenční výuka (v málotřídních školách se vrací třídní kolektiv, který společně navštěvuje jednu třídu), pro tyto žáky bude v provozu i školní družina.

Činnost zájmových kroužků je nadále pozastavena.

Všichni žáci MAJÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKU PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE (společné prostory, třída, družina).

Žáci 4. a 5. ročníku pokračují v distanční výuce.