Zhradní slavnost – pasování předškoláků.

Vážení rodiče.

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků se bude konat 25.6. 2020 od 9:00 – 11:00 v areálu MŠ.

Akce se koná bez přítomnosti rodičů a rodinných příslušníků!!!

 

Rodiče dětí, které přijdou do MŠ pouze na zahradní slavnost, podepíší při předání dětí čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění!!!