Chraňme se navzájem – dodržujme pravidla.

Vážení rodiče,

dne 25.5. 2020 bude opět otevřena naše MŠ a proto bychom Vás chtěli požádat o dodržování pravidel při vstupu do areálu školky. Při příchodu mějte prosím roušku na ústech a dodržujte vyznačené dvoumetrové rozestupy.

Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění- rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka a to i samostatně, nejen v kombinaci! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

  1. Rodiče předávají své dítě pedagogickému pracovníkovi a do budovy školy nevstupují!

2.      Rodič předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.

3.      V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijít.

4.      U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu!

5.       Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

Děkujeme za pochopení.