Pokyny k nástupu do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

na základě pokynů z MŠMT Vám zasíláme instrukce k nástupu do školy dne 25. 5. 2020.

 

Cesta do školy a zpět

Při cestě do školy a zpět se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci 1. – 3. ročníku přijdou do školy od 6:30 do 7:00, poté se přesunou do své třídy.

Žáci 4. a 5. ročníku přijdou do školy od 7:00 do 7:25, poté se přesunou do své třídy.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

V budově školy

Žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Od 25. 5. do 30. 6. 2020 se mění rozdělení tříd:

  1. třída: 1., 2. a 3. ročník vyučuje Mgr. D. Václavková
  2. třída: 4. a 5. ročník vyučuje Mgr. L. Miřátská

Ranní družina nebude poskytována, odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníku zůstane beze změn (pokud budete potřebovat změnu odchodů žáka, informujte p. Miřátskou).

Vzhledem k tomu, že složení skupin má být neměnné, není možné, aby žáci 4. a 5. ročníku navštěvovali školní družinu. V případě potřeby mohou žáci 4. a 5. ročníku zůstat ve třídě do 13:30 hodin. Zákonní zástupci žáků 4. a 5. ročníku informují vyučující písemnou formou, v kolik hodin bude žák opouštět školu.

Pro žáky 3. – 5. ročníku bude výuka anglického jazyka i nadále probíhat formou distančního vzdělávání.

Školní stravování zůstává beze změn.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud bude žák během vyučování vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné ho umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Složení skupin je pak neměnné a není možné žáka do skupiny zařadit po 25. 5. 2020.

 

Od 25. 5. 2020 se ruší všechny zájmové kroužky.

 

Každý žák, který se od 25. 5. 2020 bude účastnit vyučování, odevzdá při příchodu do školy řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Na všechny žáky se moc těší

Mgr. Marta Radlová

Mgr. Dagmar Václavková

Mgr. Lucie Miřátská

Alena Roubíčková

Irena Mezeiová