Informace pro rodiče: Školné

Vážení rodiče.

Úhrada školného dle opětovného nástupu vašeho dítěte do MŠ je následující:

  1. Pokud Vaše dítě nastoupí 25.5. 2020 do MŠ a nebo do konce školního roku (tj.3.7.2020), činí školné 250,-.
  2. Pokud Vaše dítě do konce školního roku již nenastoupí, školné se nehradí.
  3. Školné za červenec a srpen bude činit 2x 125,- a je nutné ho uhradit do 15.6. 2020.

 

Veškeré školné prosíme uhradit bankovním převodem! Děkujeme za pochopení.