Informace pro rodiče ke znovuotevření MŠ.

Vážení rodiče.

dne 25.5. 2020 bude obnoven provoz MŠ Chotusice. Prosíme Vás, aby jste nahlásili buď telefonicky , nebo e-mailem : J.VranaMS@seznam.cz, zda vaše dítě nastoupí do MŠ. K nástupu do MŠ je nutno vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení lze stáhnout z webových stránek MŠMT, nebo lze vyplnit při příchodu do MŠ. Prohlášení vyplňuje vždy zákonný zástupce.

Vzor: