ZÁPIS DO MŠ

Základní škola a Mateřská škola Chotusice

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Chotusice se bude konat 7. května 2020.

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zákonní zástupci mohou podávat přihlášku, žádost o přijetí a evidenční list :

  • do datové schránky školy
  • e- mailem s elektronickým podpisem ( nelze poslat prostý e- mail )
  • poštou na adresu školy.

V současné době nenavštěvujte osobně dětského lékaře.

Zákonný zástupce doloží :

1. prohlášení , že je dítě řádně očkované ( vzor ) a

2. doloží kopii očkovacího průkazu

Žádné jiné vyjádření lékaře nemusí zákonný zástupce dokládat.

 

Mgr. Marta Radlová

ředitelka ZŠ a MŠ

 

VZOR Čestného prohlášení

Čestné prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce