Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče.

Zápis do 1. ročníku se vzhledem k mimořádným opatřením bude konat 15. 4. 2020 bez osobní přítomnosti žáků a zákonných zástupců.

Vyplněnou žádost a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku doručte do základní školy nejlépe poštou do 15. 4. 2020.

Rozhodnutí o přijetí dětí do ZŠ obdržíte také poštou.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro zapsané děti setkání.

Seznámíme je s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.